X
تبلیغات
دختر تنها

دختر تنها

تنهاتریییییییییییییین

خوش آمدید

بهار-بيست دات كام   تصاوير زيبا سازی وبلاگ    www.bahar22.com

[ سه شنبه پانزدهم شهریور 1390 ] [ 18:57 ] [ فرزانه ] [ ]


نفسسسسم

وقتی مرا "نفسم" خطاب میکنی....
نفسم میگیرد....
نمیدانم از شوق بودنت است....
یا از تصور نبودنت.......
کنارم بمان ای خوبترین خوب ها......
نفس من بند نفس های توست خوب من........

[ پنجشنبه بیست و هشتم فروردین 1393 ] [ 22:10 ] [ فرزانه ] [ ]


تلخ.....

بعد از لبهایت هرچه خوردم ...
تلـــــــــــخ بود...... !


[ پنجشنبه بیست و هشتم فروردین 1393 ] [ 22:9 ] [ فرزانه ] [ ]


دنیای منیییییییییی توووووووووووو

[ پنجشنبه بیست و هشتم فروردین 1393 ] [ 22:7 ] [ فرزانه ] [ ]


آتشم بزن....

رهايم مكن هرگاه متنفر شدی !
فقط آتشم بزن تا هميشه مانند شمع برايت بسوزم ...

[ پنجشنبه بیست و هشتم فروردین 1393 ] [ 22:6 ] [ فرزانه ] [ ]


بگذار....

بگذار که درسایه ای رخسار تو باشم *

یک شاخ گل زرد زگلذار تو باشم *

بگذار که ای مظهر زیبای محبت *

 درهر دو جهان عاشق دیدار تو باشم *


[ پنجشنبه بیست و هشتم فروردین 1393 ] [ 22:5 ] [ فرزانه ] [ ]


عاشق دیدار توهستم....

گفتم به جهان عاشق دیدار تو هستم
در عشق تو سر گشته و بیمار تو هستم
مردم به تماشا بروند با گل وگلزار
من درهوس گلشن دیدارتوهستم

[ پنجشنبه بیست و هشتم فروردین 1393 ] [ 22:3 ] [ فرزانه ] [ ]


تونباشی....

تو نباشي لحظه ها بيهوده است,
در پس لبخندهايم گريه است,
تو نباشي غم اسيرم ميکند,
دوريت هر لحظه پيرم ميکند

  

[ پنجشنبه بیست و هشتم فروردین 1393 ] [ 22:2 ] [ فرزانه ] [ ]


ای کاش.....

ای کاش ردِ من را از این صدا بگیری
تا که نرفتم از دست، دست مرا بگیری


Photo: ‎ای کاش ردِ من را از این صدا بگیری
تا که نرفتم از دست، دست مرا بگیری‎
[ پنجشنبه بیست و هشتم فروردین 1393 ] [ 21:48 ] [ فرزانه ] [ ]


با این دل شکسته ام....

با اين دل شكسته ام ...
منتظرت نشسته ام ...
بيا كه من جز تو ...
دل به كسي نبسته ام...

[ پنجشنبه بیست و هشتم فروردین 1393 ] [ 21:47 ] [ فرزانه ] [ ]


عشق...

عشق داغیست تامرگ نیایدنرود "هرکی برچهره ازاین داغ نشانی دارد.


[ پنجشنبه بیست و هشتم فروردین 1393 ] [ 21:46 ] [ فرزانه ] [ ]


....

از کسی که دلش گرفته نپرسید چرا؟
آدما وقتی نمیتونن دلیل ناراحتی شون رو بگن
دلشون بیشتر می گیره
[ پنجشنبه بیست و هشتم فروردین 1393 ] [ 21:39 ] [ فرزانه ] [ ]


هرگاه....

هرگاه خاطره ای باشد یعنی...
من زنده بودم... زندگی کردم...
و چه شیرین است خاطره های با تو بودن...

خاطره هایی که معماری می کنند...

قوس لبخند را بر لبانم...

[ پنجشنبه بیست و هشتم فروردین 1393 ] [ 11:55 ] [ فرزانه ] [ ]


هیچوقت....

هیچ وقت قرص هایی که؛

حال آدمو خوب می کنه،

جای "خوب هایی" که،

...

دل آدمو قرص می کنه؛

نمیگیره !!!

[ پنجشنبه بیست و هشتم فروردین 1393 ] [ 11:54 ] [ فرزانه ] [ ]


من کنارتم....

هنوز منتظرم 
وسط یک شب بارانی 
که از شدت تب عرق کرده ام 
بیدارم کنی و 
بگویی ...
چیزی نیست کابوس میدیدی 
من کنارتم......

[ پنجشنبه بیست و هشتم فروردین 1393 ] [ 11:53 ] [ فرزانه ] [ ]


ناشکری نکنیا....

بگو خدایا شکرت ، نا ﺷﮑﺮﯼ ﻧﮑﻨﯿﺎ 
ﻣﻦ ﺧﻮﺩﻡ ﺩﯾﺪﻡ ﺍﺷﮏ ﻫﺎﯼ ﮐﻮﺩﮐﻬﺎﯼ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﺭﺍ
ﻣﻦ ﺧﻮﺩﻡ ﺩﯾﺪﻡ ﺑﻐﺾ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺭﺍﻫﺮﻭ
ﻫﺎﯼ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍ
ﻣﻦ ﺧﻮﺩﻡ ﺩﯾﺪﻡ ﭼﻄﻮﺭ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺁﺧﯽ ﮐﻪ ﮐﻮﺩﮎ...
ﻣﯿﮕﻔﺖ ﻣﺎﺩﺭ ﺍﺷﮏ ﻣﯿﺮﯾﺨﺖ
ﻭ ﺁﺭﺍﻡ ﻣﯿﮕﻔﺖ ﺟﺎﻧﻢ ﻋﺰﯾﺰﻡ ﺟﺎﻧﻢ ﭘﺴﺮﻡ ﺟﺎﻧﻢ
ﺩﺧﺘﺮﮐﻢ
ﻧﺎ ﺷﮑﺮﯼ ﻧﮑﻨﯿﺎ
ﻣﻦ ﺧﻮﺩﻡ ﺩﯾﺪﻡ ﺟﻮﺍﻧﮑﯽ ﻫﻔﺪﻩ ﻫﺠﺪﻩ ﺳﺎﻟﻪ ﺭﺍ
ﺳﻮﺯﻥ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﺶ ﻣﯿﺮﻓﺖ ﺧﺐ ﺧﯿﻠﯽ ﺩﺭﺩ ﺩﺍﺷﺖ
ﺍﻣﺎ ﭼﺸﻤﻬﺎﯼ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﯾﺪ ﺧﻨﺪﯾﺪ ﻭ ﮔﻔﺖ
ﭼﯿﺰﯼ ﻧﯿﺴﺖ
ﯾﮏ ﺳﻮﺯﻥ ﮐﻪ ﺩﺭﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ
ناﺷﮑﺮﯼ ﻧﮑﻨﯿﺎ
ﻣﻦ ﺧﻮﺩﻡ ﺩﯾﺪﻡ ﭘﯿﺮﻩ ﻣﺮﺩﯼ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻥ ﺩﺳﺘﻬﺎﯼ
ﭼﺮﻭﮐﯿﺪﻩ ﺍﺵ
ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﻨﯽ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻒ ﺩﺍﺭﻭﺧﺎﻧﻪ
ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩ
ﻧﻮﺑﺘﺶ ﮐﻪ ﺷﺪ ﺯﺍﻧﻮﻫﺎﯾﺶ ﺩﯾﮕﺮ ﺟﺎﻥ ﻧﺪﺍﺷﺖ ﻭ
ﺻﺪﺍﯾﺶ ﻣﯿﻠﺮﺯﯾﺪ
ﭘﺮﺳﯿﺪ ﭼﻘﺪﺭ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﻭ ﻭﻗﺘﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﺭﺍ ﺷﻨﯿﺪ ﺑﻐﺾ
ﮐﺮﺩ ﻭ ﺁﻩ ﮐﺸﯿﺪ
ﮔﻔﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻗﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﭘﻮﻝ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺪﻫﯿﺪ
ﻧﺎ ﺷﮑﺮﯼ ﻧﮑﻨﯿﺎ
ﻣﻦ ﺧﻮﺩﻡ ﺩﯾﺪﻡ ﺩﺭ ﺣﯿﺎﻁ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺭﻭﯼ ﻧﻤﯿﮑﺖ
ﻫﺎ
ﺯﻥ ﻭ ﺷﻮﻫﺮﯼ ﻟﻘﻤﻪ ﻧﺎﻥ ﻭ ﭘﻨﯿﺮ ﻣﯿﺨﻮﺭﺩﻧﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻫﺮ
ﻟﻘﻤﻪ
ﻋﺸﻖ ﺩﺭ ﭼﺸﻤﺎﻧﺸﺎﻥ ﻣﯿﺎﻥ ﻫﻢ ﺭﺩ ﻭ ﺑﺪﻝ ﻣﯿﺸﺪ
ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﯿﺸﺪ ﻭ ﺟﺮﺍﺕ ﺑﯿﺎﻧﺶ ﻧﺒﻮﺩ
ﻓﮑﺮ ﺟﻮﺭ ﺷﺪﻥ ﭘﻮﻝ ﺑﺮﺍﯼ ﻋﻤﻞ ﻓﺮﺩﺍﯼ ﻣﺎﺩﺭ ﺑﻮﺩ
ﻧﺎ ﺷﮑﺮﯼ ﻧﮑﻨﯿﺎ
ﻣﻦ ﺧﻮﺩﻡ ﺩﯾﺪﻡ ﺷﻮﻫﺮ ﺍﺷﮏ ﻣﯿﺮﯾﺨﺖ ﻭ ﮔﺮﯾﻪ
ﻣﯿﮑﺮﺩ
ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺯﻧﻢ ﺭﺍ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ
ﻣﻦ ﺗﺎ ﻓﺮﺩﺍ ﭘﻮﻟﺶ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﻡ
ﺍﺻﻼ ﻧﯿﺎﻭﺭﺩﻡ ﻣﺮﺍ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﮐﻨﯿﺪ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﮐﻨﯿﺪ
ﺍﻣﺎ ﺗﻮﺭﺍ ﺑﺨﺪﺍ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺯﻧﻢ ﺭﺍ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ
ﻧﺎ ﺷﮑﺮﯼ ﻧﮑﻨﯿﺎ
ﻫﺮ ﭼﯽ ﮐﻪ ﻧﺪﺍﺭﯼ ﻓﺪﺍﯼ ﺳﺮﺕ
ﻓﺪﺍﯼ ﯾﮏ ﺗﺎﺭ ﻣﻮ ﺍﺕ ﻓﺪﺍﯼ ﯾﮏ ﻣﻮﮊﻩ ﺍﺕ
ﻫﺮ ﭼﯽ ﮐﻪ ﻧﺪﺍﺭﯼ ﺑﺨﺪﺍ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ
ﻫﺮ ﭼﯽ ﮐﻪ ﻧﺪﺍﺭﯼ ﺑﺨﺪﺍ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﯼ
ﻧﺎ ﺷﮑﺮﯼ ﻧﮑﻨﯿﺎ
ﻣﻦ ﺧﻮﺩﻡ ﺩﯾﺪﻡ ﺁﺩﻣﻬﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺑﺪﻫﻨﺪ
ﺗﺎ ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺩﺍﺭﯼ ﺭﺍ ﺑﺪﺳﺖ ﺑﯿﺎﻭﺭﻧﺪ
ﭼﯿﺰﯼ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ
ﺳــــﻼﻣﺘﯽ
ﻧﺎ ﺷﮑﺮﯼ ﻧﮑﻦ
[ پنجشنبه بیست و هشتم فروردین 1393 ] [ 11:45 ] [ فرزانه ] [ ]


انسانها....

انسانها افریده شده اند که به آنها عشق ورزیده شود ؛
و اشیاﺀ ساخته شده اند که مورد استفاده قرار بگیرند ؛

دلیل آشفتگی دنیا این است که :

...

به اشـــــیاﺀ عشق ورزیده میشود
و انســـــانها مورد استفاده قرار می گیرند ...!

[ پنجشنبه بیست و هشتم فروردین 1393 ] [ 11:41 ] [ فرزانه ] [ ]


دل....

دست و پا چلفتیست این دل !

هروقت یادت میکند...

میشکند...

[ پنجشنبه بیست و هشتم فروردین 1393 ] [ 11:35 ] [ فرزانه ] [ ]


........

هرپنجره
یادآورتمام مهربانی های توست
که رویاهای سبزم را
درنگاهی عمیق
ورق میزند.

[ چهارشنبه بیست و هفتم فروردین 1393 ] [ 22:58 ] [ فرزانه ] [ ]


شهرسرد.....

دلگیرم از این شهر سرد ، این کوچه های بی عبور
وقتی به من فکر میکنی ، حس میکنم از راه دور
آخر یه شب این گریه ها سوی چشامو میبزه
عطرت داره از پیرهنی که جا گذاشتی میپره...

[ چهارشنبه بیست و هفتم فروردین 1393 ] [ 22:56 ] [ فرزانه ] [ ]


چشمانم.......

چشمانم هرروز آمدنت را به انتظار می نشیند..
راه بیفت..
می خواهم آمدنت راقاب کنم!! ...

[ چهارشنبه بیست و هفتم فروردین 1393 ] [ 22:54 ] [ فرزانه ] [ ]


دوس میدارمت.....

دوست می دارمت
از دیروز تا هنوز
آفتاب هم اگر از لب بام من غروب کند،
باکم نیست
این تویی که هر لحظه
از شرق حیاتم طلوع می کنی

[ چهارشنبه بیست و هفتم فروردین 1393 ] [ 22:37 ] [ فرزانه ] [ ]


دلم....

دلم پرواز می خواهد
دلم با تو پریدن در هوای باز می خواهد
دلم آواز می خواهد
دلم از تو سرودن با صدای ساز می خواهد
دلم بی رنگ و بی روح است
دلم نقاشی یک قلب پر احساسا می خواهد

[ چهارشنبه بیست و هفتم فروردین 1393 ] [ 22:28 ] [ فرزانه ] [ ]


تو.......

[ چهارشنبه بیست و هفتم فروردین 1393 ] [ 22:26 ] [ فرزانه ] [ ]


........

راهیست راه عشـــق کـــه هیچش کـــــناره نیست
آن جـــا جــز آن کـــه جـان بسپارند چـاره نیست
هر گه که دل به عشق دهی خوش دمی بود
در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست...

[ چهارشنبه بیست و هفتم فروردین 1393 ] [ 22:23 ] [ فرزانه ] [ ]


عزییییییییییییییییزم....

دل بی تو غم زده چشامو نم زده
آرامش منو دوریت بهم زده
بخاطر توئه این همه دلهوره
این روزا بدجوری دلم ازت پُره
عــــزیــــزم
چی شده ک دلم ب دل دیگه ای دیگه دل نمیده
از همه بریدم عزیزم
آخه دل تو دلِ دل من دیگه نیست
مثل تو ندیدم از همه بریده
عــــــــــــــزیــــــــــزم .......

بی تو شدم تباه تو نیمه های راه
تنهام گذاشتی تو واسه کدوم گنــــــــــــــــــــــاه؟!
سردرگمم هنوز فکر توئم هنوز
دلم ب این خوشه میبینمت
یــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه روز....
[ سه شنبه دوازدهم فروردین 1393 ] [ 0:4 ] [ فرزانه ] [ ]


به کی بگم راجع به توعشقم

نگرانم نباش من حالم خوبه
فقط یه چیزی شبیه درد شبا قلبمو می کوبه
نگرانم نباش میگم حالم خوبه
شده فکر کنی زندگی جدیداً حقیقته یا دروغه
چی شد شدم عاشق تو عشقم
به کی بگم راجع به تو عشقم

[ سه شنبه دوازدهم فروردین 1393 ] [ 0:3 ] [ فرزانه ] [ ]


خاطرات زخمی دلم

تو خراب من آلوده مشو

غم این پیکر فرسوده مخور

قصه ام بشنو و از یاد ببر

بهر من غصه بیهوده نخور...

خاطرات تلخ

خاطرات زخمی دلم

[ سه شنبه دوازدهم فروردین 1393 ] [ 0:1 ] [ فرزانه ] [ ]


تنهاییی.....

 

[ یکشنبه بیست و هفتم بهمن 1392 ] [ 20:33 ] [ فرزانه ] [ ]


خدا...

خدا را دوست بدار....

حداقلش این است که یکی را دوست داری

که روزی به او می رسی . . .
[ یکشنبه بیست و هفتم بهمن 1392 ] [ 20:32 ] [ فرزانه ] [ ]